«Սարյան» արվեստի ստուդիա

Կրթական և գիտամշակութային ծրագրերի շրջանակում նոյեմբերի 15, 2016թ. թանգարանում հիմնվել է Սարյան արվեստի ստուդիան, որտեղ պրոֆեսիոնալ մասնագետների կողմից ուսուցանվում է կերպարվեստ և արվեստի պատմություն...
Մանրամասն